" A painter worhty of respect is Marie Sjölin who tirelessly with the colour on the linoleumprint follow a solid painterly tradition. Perhaps it is Gaugain that fascinate Sjölin, a beloved painter of the 1800th century.

In that case, she shoulders the mantle with ackuratess as she grafts in some life-giving oxygen from our and her own 2016. "

 

" En målare värd respekt är Marie Sjölin som oförtrutet med färg på linoleumtryck följer en gedigen målerisk tradition. Måhända är det Gauguin som fascinerat Sjölin, dvs en älskad 1800-talsmästare. I så fall axlar hon manteln med ackuratess i det att hon ympar in lite livgivande syre från vårt, och sitt, eget 2016"

 

(Verdict from Liljevalchs in 2016 )

 

 

 

 

"A painting bears witness to historical roots Marie Sjölins Le Petit Dejeuner. In the spotlight four figures serenely resting in God's nature. Beautiful color and shape, lyrically dissolved, but also distinct. The sum of all: a really nice painting itself also can be seen as a dear greeting to one of modernism fathers Gauguin "

 

 

" En målning som vittnar om historisk förankring är Marie Sjölins Le Petit Dejeuner. I blickfånget fyra gestalter rofyllt vilande i Guds fria natur. Vackert i färg och form, lyriskt upplöst, men också distinkt. Summan av allt: en riktigt fin målning som i sig också kan ses som en kär hälsning till en av modernismens fäder: Gauguin"

(Verdict from Liljevalchs in 2015 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Marie Sjölin

 

Visual Artist

OneWeb 2012 © Copyright